doktorlogo

-Akademik CV

EĞİTİM:

Lisans: Tıp fakültesi (Çukurova Üniversitesi 2001)
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık: Psikiyatri (Gaziantep Üniversitesi 2008)
Lisans: Felsefe (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi 2012-2015)
Yardımcı Doçent: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2018
Doçent: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanları:

Psikotik özellikli mani ve psikotik özellikli olmayan maninin oksidatif stres açısından karşılaştırılması / 2008 Danışman: Prof.Dr. Haluk A. SAVAŞ

 

GÖREVLER:

Psikiyatri Uzmanı : Adıyaman Devlet Hastanesi (2009-2013)
Yrd. Doç. : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D (2013-2018)
Doç. Dr. : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. (2018-2020)

 

YÖNETİLEN YÜKSEKLİSANS TEZLERİ:

KUSTEPE ALI, (2017). Madde kullanım bozuklugu olan bireylerde dürtüsellik ve karmasık dikkat islevlerinin incelenmesi -Adıyaman ili örnegi-, Çag Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı

GÜRSOY RAHİME: Depresyon Ve Kaygı Bozukluğu Tanısı Almış Olan Hasta Grupları Arasında Bilişsel Çarpıtma Düzeylerinin Karşılaştırılması- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

MEHMET HAMDİ ÖRÜM: Birinci kuşak antipsikotik, klozapin ve klozapin dışındaki diğer ikinci kuşak antipsikotikleri kullanan şizofreni hastalarının optik koherens tomografi sonuçlarının kontrol grubu ile karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Tıpta uzmanlık tezi 2018

ASLI EGELİ: Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde Duygu Durum Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Sosyo-Demografik Verilerinin Psikometrik Ölçek Sonuçlarının Optik Koherens Tomografi Verilerinin Geriye Dönük Olarak (Retrospektif) İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D.2020

MURAT AÇIK: Majör depresyon tanısı almış yetişkin bireylerde krill ve balık yağı alımının klinik ve biyokimyasal bulgular ve yeme davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı-Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyari A.D. 2020-

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

1Atipik antipsikotiklerin cinsel yan etkilerinin araştırılması. (Astra-Zeneca) Kesitsel bir çalışma. 2004

2. TERCİH: Olanzapin Ağızda-çözünür Tablet ile Oral Olanzapin Tercihinin Karşılaştırıldığı 12-Haftalık Açık Çalışma, (lilly)  Faz 4 çalışması, Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri A.D. 2007

3.Şizofreni Hastalarında Esnek Dozlu Paliperidon ER’nin Tolere Edilebilirliği, Güvenilirliği ve Etkinliğini Araştırmak İçin Yapılan Açık Etiketli İleriye Dönük Çalışma. Faz III çalışması, Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri A.D. 2007–2009

 

İDARİ GÖREVLER :

2016- Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Klinik Sorumlu Hekimi

2016- Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim sorumlusu

2019-2020: – Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri.A.D. Başkanlığı

2019- Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile içi şiddeti önleme proje koordinatörü

2020- Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi “Girişimsel Olmayan Etik Kurul” üyeliği

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

– TPD Duygudurum Bilimsel Çalışma Birimi, 2003-

– TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi 2005-

– TPD Psikiyatrik Araştırmalar Çalışma Birimi, 2003-

– Bipolar Bozukluklar Derneği 2007-

 

ÖDÜLLER:

1. HIZMET PLAKET, KAHTA DEVLET HASTANESI, 2013

2. SOSYAL PROJEYE ILE ILGILI TESEKKÜR BELGESI, MAHALLI IDARELER, 2010

3. TESEKKÜR BELGESI, MAHALLI IDARELER, 2010

4. BEST SCİENTİFİC POSTER AWARD 1ST PRİZE., BRİDGİNG EASTERN AND WESTERN PSYCHİATRY CONGRESS., 2008

5. 2008 YILI YAYINLANMIS EN IYI ÇALISMA ÖDÜLÜ BIRINCILIGI, KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI DERGISI, 2008

 

SERTİFİKA – KURSLAR:

1. 2007- Uygulamalı Hipnoterapi Eğitimi-1

2. 2008- Uygulamalı Hipnoterapi Eğitimi-2

3.2007- Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimi

4. 2014-2015- Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi

5. 2015- Eğitici Eğitimi Sertifikasyonu

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

2014-2015

Lisans: PDR- DAVRANIS BILIMLERI

2015-2016

Lisans: PDR- DAVRANIS BILIMLERI

2015-2020

TIP -1 DAVRANIS BILIMLER

TIP-3: RUH SAGLIGI HASTALIKLARI

ASISTAN EGITIMI